Till översättare

Goda råd till översättare som samarbetar med oss

Vissa saker vi berör här kan verka självklara, särskilt för er alla som är erfarna översättare. Det skadar dock inte att gå igenom de viktigaste delarna som berör varje översättning och fundera lite över innebörd och konsekvenser av vårt arbete. Vi kommer också att uppskatta om ni bidrar med era kommentarer och synpunkter. Vi är också alltid intresserade av nya översättare som kan utnyttja tillfället och anmäla sig här.

E-post: ewservice@telia.com

East West Service har som policy att erbjuda våra kunder kvalitet och snabbhet. I dessa krav vill vi vara absolut pålitliga och inte svika – på detta sätt får vi trogna kunder.

Vi vill med våra översättningar uppnå:

Kundens förtroende

Kunden får från oss seriös och djupgående information om språkliga och kulturella villkor för den önskade översättningen. Det kan ni hjälpa oss med. Kunden erbjuds också ett rättvist och konkurrenskraftigt pris, och det borde även översättaren ta hänsyn till. Vårt arbete är en tjänst där kunden är den som är betjänad, och vårt mål är att kunden blir fullständigt nöjd. Allt material från kunden ska behandlas som konfidentiellt. Om man kräver sekretess ska särskild försiktighet och sträng tystnadsplikt tillämpas. Varje ändring i texten, leveranstiden, tillägg och liknande additiva inslag i arbetet ska bemötas med förståelse, flexibilitet och tillmötesgående service. Vi ger kvalitet med extra service!

Kvalitet

Korrekt översättning
Fullständighet och korrekthet är ett måste. Var noga med att använda idiomatiskt identiska uttryck, korrekta egennamn, rätt siffror och förkortningar och att inte utelämna något. Använd gärna ordböcker, internetordlistor och experthjälp. Alla nyanser ska vara med. Andemeningen får ej ändras. Datum, förkortningar, citattecken, måttenheter – varje språk har sina regler och sina seder och bruk, de måste respekteras.

Felfri stavning
Uppdatera dig på de nyaste skrivreglerna och läs de senaste ordböckerna. Använd alltid stavningskontroll – dock ej automatisk.

Rätt kommatering
Kräver en god skrivvana. I de flesta språk skall det t ex vara mellanrum efter punkt, kommatecken, högerparentes och höger citattecken. För många är detta självklart, men ibland syndar man här.

Rätt språk
Det skall inte märkas att texten är översatt. Språket skall vara grammatiskt och stilistiskt korrekt, läsbart, med rätta synonymer, det skall vara omväxlande, med rätt syntax, rätt talesätt, bildspråk m.m. Tänk på satsernas längd. Vissa språk föredrar längre, andra kortare satser. Tänk på gällande sed för att uttrycka vissa realia, översätt inte slaviskt, var kreativ, men behåll samma eller motsvarande stil och ton.

Rätt datorsystem och programvara
Använd de rätta programmen, de rätta teckensnitten, teckenstorlekar, textflöden, stycken, punktering m.m.

Snabbhet
Deadline är helig. Om kunden utlovas tid för leverans måste den absolut hållas. Eventuella tillägg ska översättas med ny tidsfrist, medan den första översättningen behåller samma deadline som den hade från början. Räkna också med den tid det tar för att överföra materialet.

Vad som krävs
Det krävs en maximal öppenhet mellan projektledaren och översättarna. Problem skall lösas snabbt och alla ska informera om problem som kan beröra andra. Fiffiga lösningar, rättelser, kritik och ärlighet uppskattas. Vänta inte med att erkänna svårigheter. Kanske ligger hjälpen närmare än du tror. Vänta aldrig med översättningen till sista stund. Förhinder och problem kan komma oväntat och manöverutrymmet kan krympa pga tidsbrist.
Det är alltid lämpligt att bearbeta översättningen flera gånger, eller att låta någon annan gå igenom den efter dig. När du korrekturläser är det bra om du skriver ut texten och korrigerar på pappret. Den andra dagen ser texten helt annorlunda ut och har du då tid kan du ägna dig åt att finslipa texten. Texten blir då naturligare och upplevs inte som en översättning.

Tänk på att det ligger i vårt gemensamma intresse att presentera ett utmärkt arbete för att säkra framtida uppdrag.