Östeuropeiska språk

Översättning av Östeuropeiska språk


Den överväldigande mängden av översättningar i East-West Service sker mellan språk som används i Västeuropa och språk som används i Östeuropa: översättning från spanska till tjeckiska, italienska till ungerska, svenska till estniska. Men även dem motsatta riktningen är frekvent: turkiska till danska, rumänska till finska, kroatiska till portugisiska. Men de flesta översättningarna är från och till svenska. Jaroslav Suk, huvudpersonen i EWS, översätter bland annat från alla slaviska språk och är auktoriserad translator från svenska till tjeckiska.

Vi räknar bland de östeuropeiska språken slaviska språk som ryska, vitryska, ukrainska, tjeckiska, slovakiska, polska, bulgariska, makedonska, bosniska, kroatiska, serbiska, slovenska, låg- och högsorbiska; de baltiska språken estniska, lettiska och litauiska, vidare albanska, ungerska, rumänska, moldaviska, samt grekiska och turkiska. Även tjetjenska räknas både geografiskt och språkligt till östeuropeiska språk, och vi översätter åt många tjetjenska flyktingar.

Ibland förekommer även andra språk och varianter som romani, kelderash, mordvinska, tatarska, udmurtska mm.

Ni kan läsa om dessa språk mer detaljerat på Språkfakta eller kontakta oss för prisuppgifter.