Om vår verksamhet

Vår verksamhet och historia
East-West Service är ett litet företag med stora kunder. Vi arbetar med hjälp av internet, e-post, fax, telefon och vanlig post utifrån ett lantställe vid Husby-Långhundra mellan Stockholm och Uppsala, ganska nära Arlanda.

Vårt lilla kontor är utrustat med snabba datorer och vår personal är språkkunnig. Med hjälp av datorerna når vi hundratals utländska översättare, dvs översättare med målspråket som modersmål, som samarbetar med oss. De sitter överallt i den vida världen, från Haparanda till Ankara, från Beijing till Washington, från Athen till Rio de Janeiro och vi kommunicerar genom olika media, främst med hjälp av e-post.

Vi började med tolkningar och översättningar som låg oss nära, dvs de som vi kunde utföra själva. Det var mest språken i den slavisk-germanska världen. Även idag sysslar vi, som sköter förmedling av översättningarna, själva med översättning och tolkning, och det är vi stolta över.

Vi har lärt oss hur en korrekt översättning skall se ut, vad punktlighet och noggrannhet är, vad översättningens och tolkningens etik vill säga. Vi hänger med utvecklingen och utnyttjar de modernaste kommunikationerna.

En presentation av grundaren Jaroslav Suk finner du här.

line1

Vad är en Auktoriserad translator?
En auktoriserad translator har godkänts i ett statligt prov och har rätt att sätta en särskild stämpel på sina översättningar. Auktorisationen sker genom Kammarkollegiets årliga prov, de skrivs under ett nio timmar långt pass bestående av juridiska, ekonomiska och allmänna delar. Ett enda grovt fel räcker för att inte klara provet. Endast 10% av kandidaterna brukar bli godkända.