Hur arbetar vi?

Vårt arbetssätt
Vårt översättningsarbete består oftast av 10 steg och är ett resultat av lång erfarenhet av professionella översättningar.

  1. Samtal med kunden. Vad vill ni uppnå? Särskilda önskemål? Deadline.
  2. Projektet utformas hos oss med en bindande tidsplan, ledare och översättare eller ett team av översättare.
  3. Översättarna tilldelas kundens källtext. Efter den första läsningen diskuteras textens stil, termerna m.m. Projektledaren är spindeln i nätet och uppehåller kontakt med kund och organiserar själva översättningen.
  4. Översättningen upptar det mesta av tiden. Varje översättare skall översätta mellan 1000 och 2500 ord per dag. Snabba översättningar tilldelas ett organiserat team där textens enhetliga karaktär bevakas.
  5. Oberoende granskning av översättningens fullständighet, innehållsmässig kontroll av experter för att kvalitetssäkra uppdraget.
  6. Oberoende granskning av målspråkets/målspråkens grammatik, stil, stavning samt upprepande kontroller av siffror, namn och andra detaljer: slutlig kvalitetssäkring.
  7. Kunden får översättningen till påseende för att diskutera eventuella frågor.
  8. De sista korrigeringarna införs.
  9. Slutleverans till kund – Ni får ta del av slutresultatet.
  10. Uppföljning med kund – Vi går igenom slutresultatet med er tills ni är fullt nöjda.

En snabböversättning av t ex ett affärsbrev från svenska till engelska, levereras samma dag efter några timmar.
Våra översättare kommer ofta med förbättringar som gör att översättningen också är den fulländade korrekturläsningen.

Hur arbetar vi? – Vårt internationella nätverk
Vi har ett etablerat nätverk med hundratals översättare både i Sverige och i utlandet samt med ett stort antal översättningsföretag. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet på våra översättningar och språkgranskningar. Översättningarna sker endast till det egna modersmålet, som regel direkt i aktuella länder.
Våra översättare har oftast en examen från olika fackområden, som exempelvis marknadskommunikation, reklam, IT, ekonomi, medicin, farmakologi, teknik eller marknadsföring. De har stor skicklighet i språkbehandling och stor pedagogisk förmåga. Detta sammantaget betyder att vi mer än sannolikt har de resurser som krävs för det uppdrag ni ger oss.

Hur arbetar vi? – Tid och flexibilitet – alltid redo!
Vi är inte bundna till några kontorstider och vi arbetar även helger, ibland dygnet runt. Detta uppskattas särskilt av de kunder som är i ständig kontakt med oss. Produktionen behöver vår backup och att vi finns där när det verkligen behövs.
Vi kan ta en översättning över en helg, över en natt eller till och med inom några timmar. Vi kan omedelbart nå våra översättare och sitter de inte framför datorn, når vi dem via mobiltelefonen, i Kina, i Brasilien eller i Tjeckien.

Offert – kostnadsförslag
Vill ni ha en offert på en översättning så är det enklaste sättet att ni skickar ert material med era önskningar till oss via e-post, så återkommer vi till er med pris och leveranstidpunkt. Efter ert godkännande startar vi översättningen.
Internet gör att vi kan hålla korta leveranstider och vara mycket flexibla. Ni blir trevligt överraskade hur lågt vårt pris är. Och vi håller ord – priset står fast, under alla omständigheter. Vid prissättningen tar vi i beräkning textens komplexitet, mängd, källspråk och målspråk. Tack vare vår höga arbetsvolym, kan vi erbjuda mycket konkurrenskraftiga lösningar. Om uppdragsgivaren beställer stora eller relativt regelbundna översättningar, kan priset sänkas ännu mer. Så jämför med oss innan ni beslutar er.

Vi har nu språkgrupper i följande ämnen (alltid i kombination med engelska och svenska):

dotlist1 IT: tiotals språk som t ex AltaVista
dotlist1 IT: nordiska språk som t ex Evreka
dotlist1 IT: östeuropeiska språk
dotlist1 Elverktyg: östeuropeiska och nordiska språk
dotlist1 Vitvaror: ryska, polska, baltiska och nordiska språk
dotlist1 Kundtidningar: 13 språk och 5 språk
dotlist1 Teknik: östeuropeiska språk
dotlist1 Miljö och miljöteknik: östeuropeiska språk
dotlist1 Träindustri: finska, tyska och östeuropeiska språk
dotlist1 Möbelindustri: tyska, franska och östeuropeiska språk
dotlist1 Ekonomi och juridik: finska, franska, tyska, spanska och östeuropeiska språk

Våra översättargrupper
Vi har egna översättargrupper och har etablerat samarbete med många andra utmärkta professionella översättningsbyråer, både i Sverige och utomlands.