Västeuropeiska språk

Översättning av Västeuropeiska språk


Den överväldigande mängden av översättningar i vår översättningsbyrå East-West Service sker mellan språk som används i Västeuropa och språk som används i Östeuropa, till exempel översättning från engelska till ryska, tyska till slovakiska, franska till bulgariska.

Vi räknar bland de västeuropeiska språken engelska (amerikansk engelska och brittisk engelska, vid behov även andra varianter), franska, italienska, spanska (spanskans olika varianter, t ex mexikansk spanska, internationell spanska eller europeisk spanska), portugisiska, irländska, nederländska, holländska, flamländska, tyska (österrikisk tyska, schweizisk tyska, tyska – skriftspråket i Tyskland) samt de nordeuropeiska språken: danska, norska, svenska, isländska, färöiska och finska. Ibland förekommer även maltesiska och luxemburgiska samt de regionala språken occidentaliska, provensalska, katalanska, galiska, iriska, gaeliska, baskiska, samiska, romani, kymriska och andra.

Ni kan läsa om dessa språk mer detaljerat på Språkfakta eller kontakta oss för prisuppgifter.