Översättning av språk i Mellanöstern

Översättning av språk i Mellanöstern
Språk som East-West Service översätter i Mellanösterns område är arabiska (olika varianter), turkiska, syriska (assyriska eller suryoyo), hebreiska, persiska (farsi), kurdiska – dvs. kurdiskas alla varianter (nordkurdiska – kurmancî, sydkurdiska – sorani, badinani), dari, pashto, azeriska, kazakiska, uzbekiska, tadjikiska, kyrgysiska (kirgisiska), turkmeniska.

Vår översättningsbyrås speciella kontakter över hela världen ger inte bara tillgång till mäktiga resurser, utan också lägre priser (på grund av lägre prissättningar i tredje väldens länder) och snabba jobb (tack vare våra vänskapliga kontakter med översättarna: vi talar också ofta deras modersmål).

Ni kan läsa om dessa språk mer detaljerat på Språkfakta eller kontakta oss för prisuppgifter.