Jaroslav

Om Jaroslav Suk

Grundaren och huvudägaren Jaroslav Suk är född i Böhmen och hans modersmål är tjeckiska. Han har studerat i Moskva (MGU, journalistik) och i Prag (Karsluniversitet, ryska och tyska), i Uppsala (slaviska språk, sociologi, sociolingvistik, datorlingvistik, pedagogik) och i Stockholm på Lärarhögskolan. Han är
bl a författare till ordböcker i tjeckisk slang och språkvetenskapliga läroböcker.

Det är ett nyckfullt öde som fick mig att flytta och lära känna olika länder och olika språk. Andra orsaker var språkintresset, föräldrarnas journalistyrken och det politiska livet, berättar Jaroslav.

Även under de svåraste åren som politisk fånge i fd Tjeckoslovakien samlade han in och skrev ner fångarnas och förbrytarnas slang. Jaroslav hamnade i fängelse pga sina aktiviteter i studentrörelsen efter Sovjetinvasionen 1968. Sedan blev han dissident, bl a i Charta 77 och i Kommittén för försvar av de orättvist förföljda. 1981 tvingades han lämna landet och kom till Sverige. Fr o m 1983 arbetade han som tolk och översättare och fick snart en auktorisation som tolk och translator samt tolkhandledare.

År 1992 grundades EAST-WEST SERVICE som ett familjeföretag. Redan i starten fick företaget ett stort uppdrag – översättningen av sökmotorn AltaVista till 23 språk.
Översättarbranschen fick ett uppsving genom en stor invandring under denna tid och när Internet och e-post kom in i bilden ökade de utländska översättarna till ett idag oräkneligt antal.

– Jag vill gärna ge några exempel på vad den nya tekniken och våra kontakter kan åstadkomma, fortsätter Jaroslav.
– Vi hade en granskare i kundens företag i Rumänien, som inte hade tillgång till e-post men hade fax. Vår översättare från svenska till rumänska i Borås, hade e-post men inte fax. Vi löste problemet genom att föreslå en kontakt i Bukarest som hade e-post och en granne till vår översättare i Borås som hade fax! En översättning från franska till albanska? Efter 30 minuter hade vi en offert klar!
Traditionell kinesiska? Vi vände oss till våra översättare i Beijing, som svarade: ’Fråga våra
kollegor på Taiwan!’
Så här fortgår det, över alla avstånd, murar och gränser, säger Jaroslav.

– Men det viktigaste för EWS är inte mångsidigheten eller snabbheten, utan kompetensen. Utan den skulle allt det andra inte vara värt någonting. Snabbhet, pålitlighet och ett förnuftigt pris är dock viktiga komplement som EWS inte heller saknar.